Banan och våra hinder

 

Då är alla hinder på plats med reservation för ändringar.